SK flagCZ flagEN flag

Elektronické faktury

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov.
Overenie vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronických faktúr vydaných systémom TIS môžete urobiť na tejto stránke.
Pro ověření platnosti, věrohodnosti a nepozměnění elektronické faktury vyberte na vašem počítači soubor, ve kterém je elektronická faktura .