Katalogové díly z technických plastů

. .

Extrudované profily

Pro vedení destičkových řetězů slouží extrudované ploché pásky nebo profily tvarovaného přířezu. Součástí sortimentu jsou plastové vodící profily, nasazované nebo násuvné na kovové konstrukce zábradlí dopravních linek.

  Extrudované profily     

Vedení řemenů

Standardní plastové obráběné profily pro vedení klínových, plochých a kruhových řemenů. Výhodou plastových profilů je vysoká odolnost proti opotřebení, nízký součinitel tření, samomaznost, nezávadnost ve styku s potravinami, schopnost tlumení vibrací, téměř nulová nasákavost. 

  Vedení řemenú 

Vedení válečkových řetězů

Standardní plastové obráběné profily pro vedení válečkových řetězů. Výhodou plastových profilů je vysoká odolnost proti opotřebení, nízký součinitel tření, samomaznost, nezávadnost ve styku s potravinami, schopnost tlumení vibrací, téměř nulová nasákavost.

  Vedení valčekových řeťézú    

Vedení článkových řetězů

Standardní plastové obráběné profily pro vedení článkových řetězů. Výhodou plastových profilů je vysoká odolnost proti opotřebení, nízký součinitel tření, samomaznost, nezávadnost ve styku s potravinami, schopnost tlumení vibrací, téměř nulová nasákavost.

  Vedení článkových řetezú