Polyamidy

PA6 - extrudovaný polyamid

PA6 je nejběžnější, často používaný konstrukční plast vhodný pro široký rozsah výrobků. Je vyráběn vytlačováním, běžně skladem v menších tloušťkách desek a menších průměrech tyčí, kdy je levnější než litý polyamid PA6G. Má vysokou pevnost a odolnost v tlaku i krátkodobou odolnost vůči vyšším teplotám. Je dobře obdělávatelné, lépe se však obrábí materiál PA6G - litý polyamid. Při použití dílů z PA6 je třeba brát v úvahu jeho nasákavost a změnu objemu při pohlcování vzdušné či vodní vlhkost, jakož i zohlednit jeho poměrně nízkou odolnost vůči kyselinám a zásadám.

PA6G - litý polyamid

Běžný častý konstrukční materiál známý jako silon či nylon vyráběný technologií lití. Materiál nachází široké uplatnění. Má vysokou pevnost, tuhost a tvrdost ve srovnání s běžnými plasty. Je výborně obdělávatelné zejména z hlediska tvorby a lámání třísky. Při aplikaci v teplotě blízké jeho maximální trvalé teplotě použití nemá tendenci k "tečení". Při jeho aplikaci je třeba sledovat parametry nasákavosti ve vodě či v ovzduší, stejně jako kontrolovat případnou povolenou změnu rozměrů vyvolanou změnou teploty či vlhkosti.

PA6G+olej - litý polyamid modifikovaný olejem

Kvalitní konstrukční materiál vyráběný technologií lití, jehož základem je polyamid PA6G. Má však významně vylepšené kluzné vlastností a odolnost vůči opotřebení, a to modifikováním základního materiálu v procesu jeho výroby olejem a speciálními stabilizátory. Má vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Modifikováním olejem dosahuje podobný koeficient tření a kluzné opotřebení než materiál PE1000, a to při několikanásobně vyšší hodnotě meze kluzu a dovoleného měrného tlaku. Je výborně obdělávatelné.

PA66+GF30 - polyamid modifikovaný skelnými vlákny

Polyamid typu PA6.6 s přísadou 30% skelných vláken nabízí vysoce pevný, tuhý, tlaku odolný materiál s vysokou stabilitou rozměrů. Ve srovnání s PA6 a PA6.6 poskytuje vyšší tuhost, vyšší odolnost opotřebení a nižší nasákavost ve vodě a vlhkém prostředí. Tyto vlastnosti ho předurčují pro náročné aplikace s velmi vysokým zatížením a vysokou stabilitou rozměrů.

Obrábění plastů plněných sklem - kompozitů.

PA4.6 - polyamid 4.6

Speciální Polyamid 4.6 nabízí ve srovnání s běžnými polyamidu vyšší tuhost a odolnost vůči tečení v celém rozsahu teplot. To ho předurčuje hlavně k aplikacím v teplotním rozmezí od 80 až do 150S. C, kde nám poskytuje podstatně vyšší tuhost, odolnost vůči opotřebení a tečení jako například PA6G, POM-C nebo PET materiál.

PA66 - polyamid 66

Extrudovaný PA6.6 materiál se vyznačuje vyšší tuhostí a otěruvzdorností ve srovnání se základním PA6. Jeho mechanické vlastnosti jsou velmi podobné PA6G materiálu, avšak PA6.6 mě nižší houževnatost a vyšší pořizovací cenu. Proto je ho vhodné použít pouze strojních součástkách vyráběných z malých průměrů tyčí a při malých tloušťkách desek, kde se litý PA6G nevyrábí.

PA6G+MoS2 - litý polyamid modifikovaný sulfidem molybdeničitým

Tento litý polyamid s přídavkem MoS2 se vyznačuje vylepšenými kluznými vlastnostmi a o něco vyšší životností vzhledem k opotřebení v provozu. Používá se hlavně v náročnějších kluzných aplikacích.

PA12G - litý polyamid 12

Litý polyamid 12 s velmi vysokou houževnatostí a dobrou chemickou odolností se sníženou tendencí k tvorbě trhlin způsobených napětím. Mezi vlastnosti materiálu PA 12 náleží nejnižší míra absorpce vody mezi všemi polyamidy, z čehož vyplývá, že veškeré díly vyrobené z PA 12 by měly ve vlhkém prostředí zůstávat stabilní. Vedle tohoto PA 12 vykazuje rovněž dobrou odolnost proti nárazu, dobré vlastnosti z hlediska kluzného tření a dobrou odolnost vůči opotřebení.