Elektroizolační materiály

Textit - Hgw 2082

Konstrukční a elektroizolační materiál - bavlněná tkanina jako výztuž a fenolové pryskyřice jako pojivo. Materiál má výborné mechanické a elektroizolační vlastnosti, dobrou opracovatelnost a odolnost vůči vodě, olejům, benzínu a slabým kyselinám. Vhodný materiál na součástky zatížené vysokým tlakem.

Kartit - HP 2061

Desky vyrobené z celulózového papíru jako výztuže a modifikované fenolové - fenolformaldehydové pryskyřice jako pojiva. Vysoká elektrická a mechanická pevnost.

Sklotextit G10 - Hgw 2372

Vrstvený materiál ve tvaru desek a tyčí. Je vyroben z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolovej pryskyřice. Dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností, vysoká klimatická odolnost. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení pracující při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí.

Sklotextit G11 - HGW 2372.4

Desky jsou vyrobené z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolové živice jako pojiva.  Řadí se do skupiny vrstvených izolantů vyráběných lisováním za zvýšené teploty. Mimo dobrých mechanických, elektroizolačních a fyzikálních vlastností mají i vysokou klimatickou odolnost a minimální nasákavost.

Textit – Hgw 2082.5

Použití jako HGW 2082 - má však zvýšenou odolnost vůči štěpení a průrazný napětí, lepší elektrickou pevnost a odpor ve vlhkém prostředí. Uplatňuje se také jako elektroizolační konstrukční materiál s odolností vůči mechanickému zatížení.