Výrobní tolerance

Výrobní tolerance přířezů a výrobků

Desky

Polotovary pro řezání přířezů k nám přicházejí od různých dodavatelů.

Část dodavatelů dodává desky s hloubkami s využitím tolerančního pole jen v kladné části, tedy skutečná hloubka desky  je vždy větší, než je hloubka udávaná v popise přířezu. Takto jsou dadávané desky z materiálů PA6, PA66, PA6G, PA6G+olej, POM, PET, PEEK, PTFE, některé desky PE ...

Část dodavatelů dodává desky s hloubkami s využitím kladné i záporné části tolerančního pole, tedy skutečná hloubka desky  může být i menší, než je hloubka udávaná v popise přířezu. Takto jsou dadávané desky z materiálu PE...

Přířezy

Při řezání přířezu ohraňovací pilou zůstává hloubka desky neupravená - teda v toleranci polotovaru - desky.

Řezání se snažíme dělat v tolerancích podle DIN - ISO 2768 v, avšak s tím rozdílem, že nevyužíváme záporné toleranční pásmo. Zákazník si tak může z přířezu vyrobit potřebný výrobek, protože nám není známé, jaké přídavky na opracování si do objednávky připočítal.

Pokud je materiál požadovaného přířezu maloobrátkový a je ho potřebné jen malé množství, kupujeme hotový přířez od dodavatelů ze zahraničí. Přířez potom bude v toleranci dodavatele, a to podle technologie řezání, kterou dodavatel používá. Bez dalšího opracování v TechPlasty s.r.o. je takový přířez dodaný zákazníkovi.

Pokud zákazník požaduje úzké toleranční pásmo některých rozměrů - uvede tuto skutečnost do objednávky. Z přířezu se tak stane výrobek, který prochází vhodnými technologiemi (např. frézování) tak, aby byla požadovaná přesnost dosáhnutá, avšak cena výrobku tento výrobní proces zohlední.

V souvislosti s tímto prosíme zákazníky, aby v objednávkách uváděly požadované tolerance pro přířezy, při kterých požadují vyšší přesnost a taktéž požadují opracování na tuto přesnost ve firměTechPlasty. Jinak jsou přířezy dodané v přesnosti uvedené výše.

Výrobky z technických plastů

Při dodávkách hotových výrobků vyrábíme v tolerancích podle DIN - ISO 2768 m. Při výrobě z některých rozměrovo stálých druhů plastů (PA66+GF30, PEEK, PTFE+sklo,...) je možné v mimořádně odůvodněných případech, po dohodě, vyrobit některý z rozměrů i přesněji.

Pro nižší ceny jednotlivých výrobků, pokud není ve výkrese zákazníka uvedené jinak, zachováváme v příslušnem rozměru hotového výrobku toleranci použitého polotovaru - viz. odstavec o přířezech.

Plast jakéhokoliv druhu je vždy specifický materiál s výrazně odlišnými vlastnostmi (tvarová stálost, teplotní roztažnost,..) oproti kovovým materiálům a vyžaduje rozdílný přístup už při tvorbě konstrukční dokumentace.

V souvislosti s tímto žádáme zákazníky, aby ve výkresech nebo náčrtech uváděly ty požadované tolerance výrobků, které jsou pro správnou funkci důležité. Vždy je třeba zvažovat kompromis mezi správnou funkcí a cenou výrobku. Doporučujeme konzultaci s pracovníky TechPlasty při návrhu součástek pro dosáhnutí optima přesnosti a ceny.

Informace o všeobecných vlastnostech plastů

Plasty dodávané naší firmou jsou technické, většinou nejsou pohledové a až na výjimky nemají ochrannou fólii proti poškrábání nebo ušpinění. Pro své fyzikální vlastnosti i působením okolního prostředí při dopravě, manipulaci a skladování jsou náchylné k nežádoucí ztrátě kvality.  

Snažíme se minimalizovat tyto hlavní faktory mající vliv na jejich možné poškození:
    1. Technické plasty se při nízkých teplotách stávají křehkými a tvrdšími, méně odolnějšími vůči nárazům. Mělo by se proto s nimi manipulovat opatrně a to zejména při dopravě.
    2. Vlastnosti plastů se mohou měnit v důsledku povětrnostních vlivů, tzn. působením slunečního záření, atmosférického kyslíku a vlhkosti. Jsou-li tomu vystaveny, mohlo by dojít vlivem roztažnosti k trvalé deformaci nebo k uvolnění vnitřního zbytkového napětí. Z tohoto důvodu by se technické plasty neměly skladovat venku nebo v nevhodných vnitřních prostorách.
    3. Plasty mají povrch citlivý na poškrábání a ušpinění. Ostré hrany na policích, výstupky na paletách, nečistoty na strojích při obrábění nebo mezi uloženými hotovými výrobky, mohou způsobit drobné škrábance. Při skladování a manipulaci s plasty doporučujeme postupovat opatrně.  
    4. Ne všechny plasty jsou odolné vůči vodě, chemikáliím, rozpouštědlům, olejům a tukům. Proto se látky, které mohou znečistit nebo poškodit plasty, musí uchovávat mimo.
    5. Změnou teploty mění plasty své rozměry. Kontrolu rozměrů lze vykonat jen při „pokojové“ teplotě (≈ +23 ° C), proto doporučujeme výrobky před kontrolou stabilizovat na výše uvedenou teplotu.
    6. Z důvodu výrobního procesu mohou mít plasty a hotové výrobky z nich vyrobené zbytkové vnitřní napětí. To má tendenci se uvolňovat při skladování, vystavení teplotním účinkům a vlhkosti. Tyto procesy jsou doprovázené změnami rozměrů a tvarů, tedy deformacemi.

Navzdory naší snaze eliminovat nepříznivé faktory jsou prohnutí, ušpinění nebo drobné škrábance na plastových polotovarech běžným jevem. Při řešení případných reklamací přihlížíme k těmto skutečnostem. Často ani naši dodavatelé resp. výrobci čistotu, hladký povrch bez škrábanců nebo přiměřený průhyb negarantují. Stejně tak neznáme podmínky přepravy a skladování u zákazníka. Stává se, že ani při výměně materiálu za nový, nemůžeme zaručit, že nebude prohnutý, ušpiněný nebo mírně poškrábaný. Žádáme proto zákazníky, aby se seznámili a akceptovali uvedené skutečnosti.