Speciální plasty

PVDF - Polyvinyliden fluorid

Je konstrukční materiál s vynikajícími mechanickými a elektrickými vlastnostmi a s výbornou chemickou odolností. Snáší dlouhodobé zatížení, má vysokou pevnost, při teplotě až do 150 stupňů Celsia.
Tyto vlastnosti ho předurčují k použití v oblastech, kde nasazení ostatních běžných plastů není možné z hlediska vysoké teploty či kyselého nebo zásaditého agresivního chemického prostředí.

Techtron® HPV PPS

Vysoce zpevněný a vnitřně samomazný materiál vyrobený na základě PolyphenylenSulfidu PPS. Tento materiál nabízí velmi vysokou odolnost kluznému opotřebení, má výborné samomazné vlastnosti a široký teplotní rozsah použití. Je určen hlavně pro aplikace, kde běžně konstrukčně materiály (PA, POM-C nebo PET) již svými vlastnostmi nestačí a zároveň kde ještě není nutné použít Hi-Tech materiály (PEEK, PAI, PBI). Stava se tak výhodnou konstrukční i ekonomickou alternativou.

Duratrone® PBI - polybenzimidazol

Materiál má extrémně široký teplotní rozsah použití. Vyznačuje se vysokou tvrdostí, mechanickou pevností a výbornou rozměrovou stálostí. Ma nejvyšší mez pevnosti v tlaku a horní hranici teploty použití ze všech čistých termoplastů. Jeho vlastnosti umožňují jeho použití v hi-tech oblastech průmyslu jako jsou výroba polovodičů, komponenty pro letecký a kosmický průmysl. V některých aplikacích se také používá jako alternativa ke kovovým nebo keramickým částem čerpadel, kluzných ložisek, elektrických izolátorů.

Duratron® PAI - polyamidimid

Materiál se vyznačuje vysokou tuhostí a rázovou houževnatostí a také extrémně vysokou odolností vůči opotřebení. Zachovává si vysokou rozměrovou a tvarovou stabilitu v širokém rozsahu pracovních teplot. Má dobré elektorizolačné vlastnosti, což umožňuje množství jeho aplikaci ve výrobě elektroizolačních komponent, přesných součástí hi-tech aplikací.
Možná je i dodávka tohoto materiálu modifikovaného skelnými vlákny, což dále zvýší jeho odolnost vůči tečení při dlouhodobém statickém zatížení za vysokých teplot.