Srovnání materiálů

Materiál odolný do 500°C

Srovnej materiál
Jiné názvy materiálu MO500: asbestos-free cement
Materiálová skupina: 
Teploteodolné materiály

Materiál je bez-azbestový cementový materiál vyztuženými anorganickými vlákny s vynikajícími elektrickými vlastnostmi.

Vhodný pro aplikace vyžadující nepřetržitý provoz při teplotách až do 500 ° C.

Typické možnosti použití: 

 

  • podpěra cathodovej podložky
  • deska izolace
  • indukční pece
  • izolační komponenty
Materiál se používá v: 
Elektrotechnický průmysl
Strojírenství
Vlastnosti: 
  • rozměrová stálost
  • mechanická pevnost při teplotě
  • nehořlavé
  • chemický odolný
  • bez-azbestový

 

Dostupnost materiálu: 
Materiál skladem u výrobce
Některé obchodní názvy materiálu
Dotec® 500 M
Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: 
asbestos-free cement