Srovnání materiálů

Materiál odolný do 1000°C

Srovnej materiál
Jiné názvy materiálu MO1000: asbestos-free cement
Materiálová skupina: 
Teploteodolné materiály

Materiál je vysoce hustotní materiál z křemičitanu vápenatého vyztužený s vybranými vlákny. Má vynikající tepelné vlastnosti a tvarovou stálost do teploty 1000 ° C. Zachovává si vysokou pevnost při cyklickém tepelném namáhání.

 

Typické možnosti použití: 
  • izolační desky
  • izolační elementy
  • licí jádra
Materiál se používá v: 
Elektrotechnický průmysl
Sklářský průmysl
Vlastnosti: 
  • rozměrová stabilita
  • mechanická teplotní pevnost
  • nehořlavý
  • chemický odolný
  • bez-azbestový

 

Dostupnost materiálu: 
Materiál skladem u výrobce
Některé obchodní názvy materiálu
Dotherm® 1000
Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: 
asbestos-free cement