Teflon

PTFE - polytetrafluóretylen - teflon

Fluoropolymer s vysokou vrubové houževnatosti, vynikající chemickou odolností v agresivních prostředích, nízkým koeficientem tření za sucha a vynikajícími elektro-izolačními vlastnostmi. Nevýhodou je velmi malá odolnost materiálu vůči kluznému i abrazivnímu opotřebení, a poměrně níznka dovolená hodnota p. v.

PTFE+25%sklo, polytetrafluóretylen - teflon - modifikovaný skelnými vlákny

Přidáním 25% skelného prachu se u PTFE dosáhne zvýšení mechanické pevnosti v tlaku, odolnosti vůči tečení a podstatné zvýšení odolnosti vůči kluznému opotřebení. Využívá se hlavně při výrobě oteruvdorných prvků pro vyšší teploty a chemicky agresivní prostředí.

PTFE+25%uhlík, polytetrafluóretylen - teflon - modifikovaný uhlíkem

Přidáním 25% uhlíku se u PTFE dosáhne zvýšení mechanické pevnosti v tlaku, odolnosti vůči tečení a zvýšení odolnosti vůči kluznému opotřebení. To umožňuje ve větší míře využívat tento materiál v konstrukci kluzných ložisek a vedení při vyšších rychlostech a teplotách.

PTFE+40%bronz, polytetrafluóretylen - teflon - modifikovaný CuSn

Přidáním 40% práškového bronzu se u PTFE dosáhne podstatné zvýšení mechanické pevnosti v tlaku, odolnosti vůči tečení materiálu a zvýšení odolnosti vůči kluznému opotřebení. Tento materiál se vyznačuje vynikajícími tribologických vlastnosťami.To umožňuje ve větší míře využívat tento materiál v konstrukci více namáhaných kluzných ložisek a vedení při vyšších kluzných rychlostech a teplotách.

Fluorosint® 207 - polytetrafluóretylén modifikovaný slídou

Speciální vlastnosti tohoto materiálu jsou zajištěny procesem, ve kterém je synteticky vyráběná slída chemicky vázána přímo na základní PTFE materiál. Dosáhnou se tak vynikající kluzné vlastnosti při zvýšení mechanické pevnosti, dobré odolnosti vůči opotřebení a velmi dobré rozměrové stálosti materiálu. Materiál se také vyznačuje vynikající odolností chemicky agresivním prostředím a hydrolýze. Je vhodný i pro přímý styk s potravinami podle normy FDA.