Srovnání materiálů

Sklotextit G11 - HGW 2372.4

Srovnej materiál
Jiné názvy materiálu : Sklotextit
Materiálová skupina: 
Elektroizolační materiály

Desky jsou vyrobené z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolové živice jako pojiva.  Řadí se do skupiny vrstvených izolantů vyráběných lisováním za zvýšené teploty. Mimo dobrých mechanických, elektroizolačních a fyzikálních vlastností mají i vysokou klimatickou odolnost a minimální nasákavost.

Typické možnosti použití: 

Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů aj.

Vlastnosti: 

Vysoká dielektrická pevnost, nízký ztrátový činitel a vysoká tepelná odolnost předurčují daný materiál k použití na zařízeních s plným elektrickým výkonem.

Obchodní jméno: Sklotextit Hgw 2372.4 – tvrzená skelná tkanina
Typ dle DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893
EPGC 203
Typ dle DIN 7735
Hgw 2372.4
Typ dle NEMA
G-11
Výztuha - materiál
skelná tkanina
Pryskyřice
epoxidová
Aplikace
elektroizolační, konstrukční
Mechanické vlastnosti
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy 
(při 20°C)
MPa
340
Modul pružnosti v ohybu
MPa
24x103
Pevnost v tahu
MPa
300
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy
MPa
350
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami
KJ/m2
33
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami
MPa
30
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami
dle PN-83/C-89031
MPa
180
Dielektrické vlastnosti
Průrazné napětí v oleji při 90°C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnoběžně s vrstvami
kV/3 mm
kV/25 mm
30
35
Ztrátový činitel tan d
-          při 50 Hz
-          při 1 MHz
 
0,04
0,04
Permitivita při 1 MHz
 
5,5
Odolnost proti plazivým proudům (CTI)
 
180
Izolační odpor po ponoření do vody
MΩ
5x104
1 min. zkušební napětí v oleji 90°C
podle PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pro 3mm)
- rovnoběžně s vrstvami
kV
kV
40
40
Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost
g/cm3
1,9
Teplotní index (TI)
 
155
Nasákavost (pro tloušťku 3mm)
mg
22
Hořlavost (kategorie)
   
Dostupnost materiálu: 
Materiál skladem u výrobce
Některé obchodní názvy materiálu
Doglas®
Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: 
Sklotextit