Srovnání materiálů

Textit - Hgw 2082

Srovnej materiál
Jiné názvy materiálu Textit: fíber, textit j, textgumoid, EN Norma EN 60893 / IEC 893
Materiálová skupina: 
Elektroizolační materiály

Konstrukční a elektroizolační materiál - bavlněná tkanina jako výztuž a fenolové pryskyřice jako pojivo. Materiál má výborné mechanické a elektroizolační vlastnosti, dobrou opracovatelnost a odolnost vůči vodě, olejům, benzínu a slabým kyselinám. Vhodný materiál na součástky zatížené vysokým tlakem.

Typické možnosti použití: 
  • Ozubená kola.
  • Kladky.
  • Částí strojů a zařazení.
  • Skříně rozvoden a rozvaděčů.
  • Izolační desky.
  • Obložení kluzných částí lisů.

 

Vlastnosti: 
Obchodní jméno: Textit Hgw 2082 – tvrzená bavlněná tkanina
Typ dle DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893
PFCC 201
Typ dle DIN 7735
Hgw 2082
Typ dle NEMA
C
Výztuha - materiál
bavlněná tkanina
Pryskyřice
fenolová
Aplikace
konstrukční
Mechanické vlastnosti
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy 
(při 20 °C)
MPa
100
Modul pružnosti v ohybu
MPa
7x103
Pevnost v tahu
MPa
80
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy
MPa
-
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami
KJ/m2
8,8
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami
MPa
25
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami 
dle PN-83/C-89031
MPa
120
Dielektrické vlastnosti
Průrazné napětí v oleji při 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnoběžně s vrstvami
kV/3 mm
kV/25 mm
1,5
1
Ztrátový činitel tan d
-          při 50 Hz
-          při 1 MHz
 
-
-
Permitivita při 1 MHz
 
-
Odolnost proti plazivým proudům (CTI)
 
100
Izolační odpor po ponoření do vody
MΩ
1
1 min. zkušební napětí v oleji 90 °C 
podle PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pro 3 mm)
- rovnoběžně s vrstvami
kV
kV
-
-
Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost
g/cm3
1,4
Teplotní index (TI)
 
120
Nasákavost (pro tloušťku 3 mm)
mg
249
Hořlavost (kategorie)
   

 

Dostupnost materiálu: 
Materiál skladem u výrobce
Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: 
fíber, textit j, textgumoid, EN Norma EN 60893 / IEC 893