Polyetyleny

PE1000 - polyetylen 1000

Konštrukční kluzný materiál s vysokou odolností vůči otěru a opotřebení. Má vysokou rázovou a vrubovou houževnatost bez lomu a nízký součinitel tření. Je hygienicky nezávadný (platí jen pro některé barvy) a má nízkou hustotu - lehčí než voda. Vyniká i vysokou chemickou odolností.
Nejvyšší trvalá teplota použití je 80 stupňů Celsia, teploty hluboko pod bodem mrazu snáší výborně. Nedá se lepit. Je nenasákavý.

PE1000 AST - polyetylen antistatický

Konstrukční kluzný materiál s vysokou odolností proti otěru a opotřebení s přidanou vlastností schopnosti vést elektrický proud, tedy odvádět případný vzniklý statický elektrický náboj. Vlastnosti materiálu PE1000 zůstávají v antistatickém provedení zachovány. Má vysokou rázovou a vrubovou houževnatost bez lomu a nízký součinitel tření. Také má nízkou hustotu - je lehčí než voda a vyniká vysokou chemickou odolností.

PE1000R - recyklovaný polyetylen PE1000

Tento materiál je vyráběn z čistého materiálu PE1000 s určitým podílem regenerovaného, recyklovaného materiálu PE1000. Vznikne tak konstrukční kluzný materiál s dobrou odolností vůči otěru a opotřebení, vysokou rázovou a vrubovou houževnatostí bez lomu a s nízkým součinitelem tření. Má nízkou hustotu - je lehčí než voda. Vyniká vysokou chemickou odolností.

PE500 - polyetylen 500

Konstrukční materiál nižší ceny s dobrými pevnostními parametry, dobrou rázovou a vrubovou houževnatostí bez lomu. Má nízkou hustotu - je lehčí než voda. Vyniká vysokou chemickou odolností. V barevné alternativě natur mě dovolen styk s potravinami.
Nejvyšší trvalá teplota použití je u tohoto materiálu 80 stupňů Celsia, teploty pod bodem mrazu snáší dobře. Jeho použití jako náhrady materiálu PE1000 přináší podstatné zhoršení kluzných vlastnosti, hlavně má vůči PE1000 několikanásobně horší odolnost vůči opotřebení.

PE2000 - vysokomolekulární polyetylen modifikovaný sirníkem molybdeničitým

Materiál je na bázi vysoce-molekulárního polyetylénu. Jeho kluzné vlastnosti - především nízký koeficient tření - jsou zde dále zlepšené přidáním sirníku molybdeničitého, molybdendisulfid, který se využívá například i jako aditivum na zlepšování vlastností motorových olejů, mazacích tuků, vazelín a podobně. Použitím tohoto materiálu v aplikaci, kde byl původně použit běžný PE1000 UHMW, se zvýší životnost součástky namáhavé třením.

PE2000C - vysokomolekulární polyethylen modifikovaný skleněnými mikrokuličkami

Materiál je na bázi vysokomolekulárního polyetylénu, přičemž jeho opotřebení je oproti již tak odolnému základnímu materiálu dále sníženy přidáním mikrokuliček ze skla. Při tření v třecí dvojici s klouzající se materiálem je základní materiál opakovaně natahován na mikrokuličky, tedy v místě styku je stále PE UHMW s nízkým koeficientem tření, ale skleněné kuličky omezují jeho stírání a odolávají vysokému parametru p.v.

PE500R - recyklovaný polyetylen PE500

Materiál je vyroben z regenerovaného, recyklovaného materiálu PE500 s podílem 30-40 procent čistého nerecyklovaného materálu PE500. Je levný, vhodný na nenáročné aplikace ve strojírenství, především v oblastech vyžadujících nenasákavost a dobrou chemickou odolnost.