Srovnání materiálů

Kartit - HP 2061

Srovnej materiál
Jiné názvy materiálu : tvrdený papier, kartit, pertinax
Materiálová skupina: 
Elektroizolační materiály

Desky vyrobené z celulózového papíru jako výztuže a modifikované fenolové - fenolformaldehydové pryskyřice jako pojiva. Vysoká elektrická a mechanická pevnost.

Typické možnosti použití: 
  • Konstrukční a izolační materiál (transformátory, kryty, rozvodny, ...)
  • Izolační mezistěny.

 

Materiál se používá v: 
Elektrotechnický průmysl
Vlastnosti: 
Obchodní jméno: Kartit – tvrzený papír
Typ dle DIN – EN: 60893
ČSN – EN: 60893

 
PFCP 201
Typ dle DIN 7735
Hp 2061
Typ dle NEMA

 
X
XP
Výztuha - materiál
papír
Pryskyřice
fenolová
Aplikace
elektroizolační, konstrukční
Mechanické vlastnosti
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy
(při 20 °C)
MPa
135
Modul pružnosti v ohybu
MPa
7x103
Pevnost v tahu
MPa
120
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy
MPa
300
Rázová houževnatost (Charpy) rovnoběžně s vrstvami
KJ/m2
-
Pevnost ve smyku rovnoběžně s vrstvami
MPa
10
Pevnost v tlaku rovnoběžně s vrstvami 
dle PN-83/C-89031
MPa
100
Dielektrické vlastnosti
Průrazné napětí v oleji při 90 °C
-          kolmo na vrstvy
-          rovnoběžně s vrstvami
kV/3 mm
kV/25 mm
-
-
Ztrátový činitel tan d
-          při 50 Hz
-          při 1 MHz

 
-
-
Permitivita při 1 MHz

 
-
Odolnost proti plazivým proudům (CTI)

 
100
Izolační odpor po ponoření do vody
MΩ
-
1 min. zkušební napětí v oleji 90 °C 
podle PN-86/E-04404
- kolmo na vrstvy (pro 3 mm)
- rovnoběžně s vrstvami
kV
kV
10
10
Fyzikální vlastnosti
Měrná hmotnost
g/cm3
1,4
Teplotní index (TI)

 
120
Nasákavost (pro tloušťku 3 mm)
mg
550
Hořlavost (kategorie)

 

 

 

Dostupnost materiálu: 
Materiál skladem u výrobce
Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: 
tvrdený papier, kartit, pertinax