Srovnání materiálů

PTFE+40%bronz, polytetrafluóretylen - teflon - modifikovaný CuSn

Srovnej materiál
Jiné názvy materiálu PTFE+40%bronz: Murflor+bronze
Materiálová skupina: 
Teflon

Přidáním 40% práškového bronzu se u PTFE dosáhne podstatné zvýšení mechanické pevnosti v tlaku, odolnosti vůči tečení materiálu a zvýšení odolnosti vůči kluznému opotřebení. Tento materiál se vyznačuje vynikajícími tribologických vlastnosťami.To umožňuje ve větší míře využívat tento materiál v konstrukci více namáhaných kluzných ložisek a vedení při vyšších kluzných rychlostech a teplotách.

Typické možnosti použití: 
  • kluzná ložiska pro vysoké kluzné rychlosti a vyšší tlakové zatížení
  • otěruvzdorné kluzné prvky
  • vakuové vodicí desky
  • těsnící kroužky
Materiál se používá v: 
Automobilový průmysl
Důlní průmysl
Strojírenství
Papírenský průmysl
Stavební stroje
Vlastnosti: 
  • vysoká odolnost vůči opotřebení (i při vysokých kluzných rychlostech)
  • vynikající tribologické vlastnosti
  • podstatně vyšší pevnost v tlaku ve srovnání se základním PTFE
  • dobrá tepelná vodivost

Materiály ze skupiny Teflon:

Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: 
Murflor+bronze