TechPlasty a COVID-19

AKTUALIZOVANÉ 29.5.2020

Vážení zákazníci,
spoločnosť TechPlasty aktívne monitoruje aktuálnu situáciu ohľadne šírenia nového koronavírusu COVID-19 a jej dopad na služby našej spoločnosti.

V nadväznosti na mimoriadne opatrenia a vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky, ktorý nariadil  Ústredný krízový štáb SR s cieľom zamedziť šíreniu nákazy novým koronavírusom COVID-19 si vás dovoľujeme informovať o týchto dočasných opatreniach a dopadoch na služby poskytované spoločnosťou TechPlasty

1) Firma TechPlasty poskytuje všetky svoje služby, prijíma objednávky a dodáva objednaný tovar svojim zákazníkom v plnom rozsahu.
2) Uprednostňujeme elektronické formy komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi - e-mail, telefón, fax. Objednávky prijímame prednostne elektronicky. Technické poradenstvo poskytujeme aj e-mailom alebo telefonicky. Osobné stretnutia so zákazníkmi sú v odôvodnených prípadoch a po vzájomnej dohode možné pri dodržaní prísnych hygienických štandardov..
3) Objednaný tovar odporúčame zaplatiť prevodom na účet. Ak vám tovar zašleme na dobierku bude kuriér požadovať platbu kartou (nie v hotovosti). Hotovostné platby v sídle spoločnosti sú možné po dohode.
4) Tovar odosielame prednostne zbernou službou - kuriérom a len v odôvodnených prípadoch je možný osobný odber.
5) Pri nakládke a vykládke tovaru v našich priestoroch žiadame vodičov, aby mali na tvári ochranné prostriedky. Po nevyhnutnej manipulácii s vozidlom  musia zostať vo vozidle, až do ukončenia vykládky/nakládky.

Veríme, že obmedzenia, ktoré tieto naše opatrenia prinesú, prijmete s pochopením. O ich úpravách alebo ich zrušení Vás budeme informovať na tejto stránke.
Ďakujeme.

TechPlasty